Jan Rostislav Stehlík
1948 – 1999

1975 - Rudňany

  1. Rudňany - katalóg - strana 1 – 1975
  2. Rudňany - katalóg - strany 2 a 3 – 1975
  3. Rudňany - katalóg - strany 4 a 1 – 1975

 
Last modified: Saturday, 5 September 2020 00:32:28 BST